Corona berichtgeving na 3 november

Beste leden,
 
Vorige week heeft de overheid verscherpte maatregelen aangekondigd. Tijdens deze persconferentie is ook duidelijk geworden dat er nog geen einddatum is voor de maatregelen welke gelden sinds 14 oktober. Wel is tijdens deze persconferentie van 3 november duidelijk geworden dat er verscherpte maatregelen zijn tot en met woensdag 18 november. Of we na 18 november weer terug gaan naar de maatregelen van 14 oktober is onduidelijk maar de algehele verwachting is dat er tot en met medio december maatregelen zullen zijn en wij verwachten na de persconferentie van volgende week meer duidelijkheid hierover.
 
Op basis hiervan verwachten we nu in ieder geval dat er dit kalenderjaar niet meer in competitie of toernooi verband gebowld kan worden. Mocht dit na volgende week anders zijn dan horen jullie dat van ons.
 
Ook de NBF heeft tot en met medio januari 2021 alle nationale leagues en toernooien georganiseerd door de NBF afgelast.
 
Wel kunnen we melden dat op individuele gelegenheid gebowld kan worden. Houd hiervoor de berichtgeving van het Bowlinghuis op de facebook/instagram pagina in de gaten.
 
Denk om elkaar en ga verstandig om met deze situatie zodat we elkaar snel weer kunnen zien op de bowling. 
 
Met vriendelijke groet namens de BV Spierdijk,
 
Arne Wijnja